Irresistible Communications

"Mentorointia, henkistä valmennusta, koulutusta ja fasilitointia yrittäjille, koska menestys ei ole suora viiva alkumetreiltä tuottavaan yritystoimintaan."


Loikkaa yrittäjäksi ei ole helppo ottaa. Se vaatii rohkeutta, päättäväisyyttä ja kovaa työtä ja joskus nämäkään eivät riitä siivittämään yritystä ideasta tuottavaksi menestystarinaksi. Yrityksen perustamisen jälkeen omien asiakkaiden löytäminen ja markkinaosuuden kasvattaminen tulevat keskeiseksi osaksi yrityksen kasvua ja kehittämistä.

Irresistible Communications tarjoaa ammattimaista mentorointia, henkistä valmennusta, koulutusta ja fasilitointia näistä haasteista selviämiseksi yrittäjille:
  • jotka ovat vasta aloittamassa yrittäjäntaivaltaan ja ovat epävarmoja siitä, mihin pitäisi keskittyä ensimmäiseksi.
  • jotka ovat toimineet yrittäjinä jo jonkin aikaa, mutta ovat juuttuneet paikoilleen eivätkä pääse vimmatusta halustaan huolimatta eteenpäin.
  • jotka nauttivat jo yrittäjyyden tuomista hedelmistä, mutta eivät tarkalleen vielä tiedä, miten lähtisivät yritystään kehittämään seuraavaksi.
  • jotka ovat valmiita vastaamaan sisältään kuuluvaan kutsuun ja astumaan omaan elämäntehtäväänsä ja tarkoitukseensa.

Tarjoamme strategiaosaamista, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijuutta ja käytännönläheistä tukea auttamaan yrittäjää tunnistamaan ja priorisoimaan tarvittavat kehittymisalueet ja siten keskittämään aikansa, vaivansa ja energiansa tuottavimmalla mahdollisella tavalla yrityksensä kasvuun ja kehittämiseen.

Yrityksen perustaja Mari Uusitalo tarjoaa mentorointia, valmennusta, koulutusta ja fasilitointia työpajoissa, seminaareissa ja verkkovalmennuksissa. Hän kulkee yrittäjän rinnalla ohjaten yrittäjää siirtämään oppimansa käytäntöön ja auttaen yrittäjää pitämään huolta yrittäjän menestykselle välttämättömästä kasvuun orientoituneesta mielenlaadusta.

Markkinointiin ja viestintään keskittyminen on tehokkain tapa kasvattaa yrityksen liikevaihtoa. Valjasta sosiaalinen media ja monipuoliset viestinnän työkalut oman yrityskulttuurisi luomiseen, ihanneasiakkaidesi löytymiseen ja brändisi tunnetuksi tekemiseen.