Mentorointi

Mentorointi voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. Joko yksilömentorointina, jolloin mentorointiohjelma räätälöidään yksilöllisesti yrittäjän tarpeiden mukaan tai ryhmämentorointina, jolloin mentorointiohjelman teemat ovat valittu etukäteen ja mentorointi tapahtuu verkkotyökaluja käyttäen.

Ryhmämentorointi toteutetaan tällä hetkellä ainoastaan englannin kielellä.


Henkinen Valmennus

Yrittäjyydessä on kysymys paljon enemmästä kuin vain yritystoiminnasta. Se vaatii yrittäjältä kykyä mukautua muuttuviin tilanteisiin ja henkisen kasvun valmiuksia. Usein menestymisen esteenä ovat kasvuun ja uskomuksiin liittyvät käsityksemme itsestämme ja ympäröivästä maailmastamme. Henkiset valmennukset ovat yksilöllisiä räätälöityjä coaching-sessioita, joissa katsomme laajemmin elämääsi, toiveitasi, unelmiasi ja poistamme itse eteesi rakentamia esteitä.

Valmennukset voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi ja ne tapahtuvat aina verkossa.


Koulutus

Irresistible Communications on luonut monipuolisen valikoiman erilaisia yritystoiminnan, sähköiseen liiketoiminnan, markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseen keskittyviä koulutuksia sekä valmennuksia. Nämä yrittäjävalmennukset toteutetaan englanniksi ja ne löytää koulutusportaalistamme osoitteesta icwebshop.com.


Fasilitointi

Fasilitoinnin avulla yrittäjä tai yritys valmistautuu muutokseen. Se on aina huolellisesti etukäteen räätälöity ja suunniteltu prosessi. Fasilitointi koostuu erilaisista menetelmistä, joiden avulla saadaan selville asiat, joita pitää ajatella ja tehdä, ennen kuin muutos voi toteutua. Fasilitoija toimii muutoksen katalysaattorina ja asiakas voi vapautuneesti antautua prosessille.

Fasilitointi voidaan toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi. Toisinaan fasilitoijina toimivat työpari yhden fasilitaattorin sijaan.